Tarifní ustanovení

Podmínky lyžařského regionu Dachstein West

Veškeré ceny v lyžařské oblasti Dachstein West jsou uvedeny v eurech včetně 10 % DPH. Změny cen z důvodu vyšší DPH vyhrazeny. 

Určení věku: 
Malé děti narozené v roce 2015 nebo mladší jezdí zdarma v doprovodu jednoho z rodičů. Nutno doložit rodinnou příslušnost! Věk dítěte se dokládá předložením úředního průkazu.
Děti: Ročníky 2005 až 2014
Mládež: Ročník 2002, 2003, 2004
Studenti: Ročník 1997 a mladší
Senioři: Ročník 1961 a dříve narození (nutno předložit průkaz totožnosti s fotografií)

Rodinný skipas platí pouze pro uzavřený nákup skipasů v rámci jedné rodiny. Při nákupu skipasů pro obě nejstarší děti a alespoň jednoho z rodičů obdrží třetí a každé další dítě skipas zdarma se stejnou dobou platnosti.

Rodinná příslušnost: Nutno doložit rodinnou příslušnost. Rodinný skipas platí pouze pro uzavřený nákup skipasů v rámci jedné rodiny a oblasti.

Fotografie: Při zakoupení 3denního a vícedenního skipasu se u pokladny pořizují zdarma digitální fotografie.

Bodové karty: Platí pouze na označených cvičných lyžařských vlecích v údolí.

Ceny: Pokud se sezóna překrývá, bude účtována smíšená cena. Informace o dalších nabídkách lyžařských skipasů obdržíte u pokladen lyžařských vleků.

Způsob platby: V hotovosti v eurech, nebo platebními kartami Maestro, EC-Card, Eurocard, Visa, American Express a Diners.

Čipové karty: Všechny skipasy se vystavují na čipové karty (znovupoužitelné, bezkontaktní datové nosiče). Čipovou kartu vložte do levé kapsy u bundy nebo u kalhot. Vratná záloha: 2,00 €. Nepoškozené čipové karty můžete vrátit do všech pokladen. Jiné datové nosiče neakceptujeme.

Právní ustanovení: Jednotlivé služby, ke kterým tyto skipasy opravňují, jsou poskytovány právně nezávislými společnostmi. Společnost, která skipasy prodává, jedná pouze jako zástupce ostatních podnikatelů. Pouze příslušná společnost je tedy zodpovědná jak za poskytování jednotlivých služeb, tak i za odškodnění v případě mimořádných událostí.

Pravidla při zneužití: Každé zneužití skipasů, včetně použití třetí osobou, bude potrestáno a bude mít za následek odebrání skipasu a vyloučení z přepravy. Zneužití je pokutováno částkou ve výši minimálně 70 € a zaplacením denního skipasu v plném tarifu. Pokus o převedení skipasu na jiného hosta je již považován za zneužití. Trestní oznámení vyhrazeno! Koupí skipasu zákazník souhlasí s tím, že se z kontrolních důvodů pořizují v přístupových systémech digitální fotografie. Tyto fotografie nebudou poskytnuty třetím osobám a budou vymazány po uplynutí doby platnosti skipasu.

Přepravní podmínky:

Zpětná náhrada ceny skipasu při úrazu na lyžích: V případě úrazu na lyžích bude úhrada poskytnuta pouze v případě, že se skipas deponuje do některé z našich pokladen. Jako doba použitelnosti se počítají dny od vydání skipasu až do doby jeho deponování do pokladny. Při vracení peněz v hotovosti je třeba předložit lékařské potvrzení. Zpětná náhrada ceny skipasu při úrazu na lyžích se poskytuje až od 3denního skipasu výše. Pro členy rodiny, kteří se zraněným předčasně odcestují, neplatí žádná peněžní náhrada. V případě nemoci, a to i v případě, že je předloženo lékařské potvrzení, nebude poskytnuta žádná úhrada.

Skipasy jsou nepřenosné! Ztracené nebo zapomenuté skipasy nelze nahradit. Špatné počasí, nepředvídaný odjezd, přerušení provozu nebo uzavření sjezdovek nepředstavují nárok na vrácení peněz a prodloužení. Následná výměna za jiný skipas, převedení na jiné osoby, prodloužení nebo odložení doby platnosti není možné. 

Všimněte si: Vezměte prosím na vědomí podmínky přepravy jednotlivých vleků (vývěsky na pokladnách, resp. u vleků). Koupí skipasu host přijímá naše přepravní podmínky, které jsou zveřejněny na příslušných stanicích.  

Úrazy na sjezdovkách: Za záchranné práce při úrazech na sjezdovkách se platí záchranářský poplatek.